Verificarea PRAM

Reprezintă măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de împământare și a paratrăsnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul trebuie să fie verificat periodic de metrologie autorizată.
Scopul Verificărilor PRAM:

 

  • prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru;
  • protecția împotriva trăsnetelor, prevenirea incendierii clădirilor și prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice;
  • pentru a răspunde obligațiilor legale în cazul unui eventual control de la ITM, ISU(Pompieri) sau OPC.
pat+test+ph.jpg

Prin măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ și a continuității instalației de legare la pământ (racord de legare la pământ, nul de protecție, conductoare de echipotențializare, etc.), putem să verificăm gradul de protecție pe care îl asigură această instalație împotriva electrocutării.
În urma verificării PRAM se întocmește buletin PRAM care cuprinde:

  • Tip măsurare și adresa efectuării;
  • Valoarea măsurată și metoda de măsurare;
  • Tipul aparatului folosit și certificatul metrologic al acestuia;
  • Copie după autorizația ANRE care dă dreptul emitentului să elibereze buletin PRAM.

Verificările periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecințe grave asupra integrității imobilelor sau asupra vieților omenești și de aceea recomandăm efectuarea acestor verificări PRAM la termenele scadente, precum și de fiecare dată când considerați ca instalația electrică a suferit o modificare / intervenție și trebuie verificată, avizată sau certificată PRAM. Emitem buletine de verificare PRAM, având implementat un sistem de alertă ce vă va informa înainte de scadență pentru a se face o nouă programare în vederea reverificării.

VERIFICĂRILE îți asigură conformitatea legislativă în cazul unui control al: ITM, ISU sau Protecția Consumatorului!