FRECVENȚA MĂSURĂTORILOR

 

De ce verificări PRAM?

 • Pentru că suntem AUTORIZAȚI de către ISC ca Laborator gradulul II conform autorizație Nr. 3276 din 2017;
 • Verificările periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecințe grave asupra siguranței imobilelor sau asupra vieților omenești. De aceea, este recomandată efectuarea acestor verificări la termenele scadente, precum și de fiecare dată când considerați că instalația electrică a suferit modificări;
 • Verificarea periodică a instalației electrice trebuie să reprezinte primul pas pentru siguranța persoanelor, a clădirilor, a echipamentelor și a aparaturii electrice;
 • Prin măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ și a continuității instalației de legare la pământ, verificăm gradul de protecție pe care îl asigură această instalație împotriva electrocutării prin atingere, constatăm gradul de uzură a instalațiilor propiu-zise sau pieselor conexe ce aparțin de acestea.

Procedura de măsurare și de emitere a buletinelor PRAM

 • Termene de execuție: în maxim 2 – 3 zile lucrătoare de la dată primirii comenzii ferme însă trebuie ținut cont de numărul de echipamente supuse testării și de condițiile meteo (nu se pot efectua testări pentru echipamentele exterioare pe vreme de ploaie sau îngheț).
 • Termen de finalizare raport: 2 zile de la data inspecției.

Rapoartele verificărilor PRAM periodice

 • Pentru monitorizarea și mentenanța continuă a instalațiilor electrice este obligatoriu să fie păstrate înregistrările. Verificările periodice se finalizează printr-un buletin de verificare.
 • Acest Buletin de Verificare PRAM conține informațiile cerute de legislație.

Care este frecvența măsurătorilor PRAM?

 • Frecvenţa verificărilor este stabilită conform Normativ I7/2011 şi DGPSI-004 care dispun că măsurarea rezistenței de dispersie pentru instalația de legare la pământ se face la:
  a) instalații subterane și instalații locale de legare la pământ, cel puțin de două ori pe an;
  b) rețelele generale de legare la pământ, cel puțin o dată pe an.
pram.png

Ce măsurători PRAM facem?

 • Măsurarea și verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pâmânt a instalației electrice și a paratrăsnetului prin metodă clasică cu 3 / 4 fire și 2 / 3 electrozi sau metodă selectivă cu un clește și 2 electrozi;
 • Verificarea continuității – conductorului PE, schimbarea automată a polarității curentului de test > 200 mA și a conductorului PEN la centura de împământare pentru: utilaje, motoare electrice, paratoniere, paratrăsnete, prize monofazice 230V, prize trifazice 400V;
 • Măsurarea și verificarea continuității centurii de împământare (a coborârilor de la paratrăsnet la centură de împământare, a nulului de protecție de la centură de împământare la TEG, a nulului de protecție de la TEG la TED, a nulului de protecție de la tablourile electrice la consumatori și prize);
 • Măsurarea rezistentei de izoație – tensiunea de test de la 50V la 1000V (reglabilă);
 • Măsurarea rezistenței de linie și a rezistenței de buclă – impedanța liniei / buclei cu curent de test până la 5A;
 • Determinarea puterii electrice și armonici – măsurarea armonicilor de tensiune și curent; puteri W, VA, VAR, coșφ; energie, afișare armonici până la 50;
 • Testarea tensiunii de străpungere a varistoarelor, a conductorului de protecție PE, a succesiuni de faze;
 • Măsurarea intensității curentului cu clește până la 200A și a frecvenței.
guvernul romaniei

Inspectoratul de stat în construcții

ex

AUTORIZAŢIE INSEMEX

anre

ATESTARE ANRE tip C1A și C2A

TUV Austria

SISTEM INTEGRAT ISO TUV Austria