Analiza Calitatii

Cerere Oferta
Pram Testing inseamna verificarea electrica a prizelor de pamant, tablourilor, utilajelor si prizelor de 230V, respectiv 400V aferente instalatiilor pentru orice tip de imobil, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Scopul Pram Testing:
 • prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru;
 • prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice;

 • Contract PRAM = verificarea periodica a instalatiei electrice (prize, tablouri si utilaje). Contractul PRAM este necesar la un eventual control de la ITM, Pompieri (Inspectoratul pentru situatii de urgenta) sau OPC. Verificari periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecinte grave asupra integritătii imobilelor sau asupra vieţilor omenesti şi de aceea recomandam efectuarea acestor verificari PRAM la termenele scadente, precum si de fiecare dată când consideraţi că instalaţia electrică trebuie verificata, avizata sau certificata pram.
  Prin masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si a continuitatii instalatiei de legare la pamant (racord de legare la pamant, nul de protectie, conductoare de echipotentializare, etc.), putem sa verificam gradul de protectie pe care il asigura aceasta instalatie impotriva electrocutarii, dar si sa constatam gradul de uzură a instalaţiilor propiuzise, sau pieselor conexe ce aparţin de acestea.

  In urma verificarii PRAM se intocmeste buletin de verificare PRAM care cuprinde:
  Verificari periodice:
 • Conditiile de masurare
 • Tipul aparatului folosit la masuratoare
 • Numele executantul si locul masurarii, acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompierii.
 • Copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare
 • Copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul emitentului sa emita buletin PRAM

 • PSM PRAM verifica si emite rapoarte de verificare PRAM , avand implementat un sistem de alerta ce va informa inainte de expirarea acesteia si pentru a se face o noua programare pentru verificarea PRAM.